label

Projecten naar werkvelden

 

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een langetermijnvisie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties. Lees meer...

Meer info

Duurzame ketens

Bosbeheer staat niet op zichzelf, maar wordt door talloze actoren en sectoren beïnvloed. Rondom het bos zijn er diverse bosketens die van invloed zijn op het bosbeheer. Aan de voorkant van de keten zijn er de toeleverende partijen, zoals kwekers, machinefabrikanten en loonwerkers. Lees meer...

Meer info

Bosuitbreiding

Bossen vervullen vele economische, ecologische en sociale functies en voorzien daarom in een grote maatschappelijke behoefte. Net als in veel andere landen is in Nederland het bosareaal desondanks zeer beperkt, zeker in drukbevolkte delen van het land. Lees meer...

Meer info

Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit van beleid, onderzoek en investeringsbeslissingen. Probos is de gegevensautoriteit op het gebied van bos en hout gerelateerde statistieken. Zij verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken Lees meer...

Meer info

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Probos ziet houtige biomassa als een belangrijke economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen. Biomassa is een hernieuwbare grondstof en energiebron die wordt gezien als een zeer belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen en -brandstoffen. Lees meer...

Meer info
label