Uitwerking Actie Plan Bos en Hout (ABH)

28 mei 2017

Het in oktober 2016 gelanceerde Actieplan Bos en Hout behoeft verdere uitwerking. Daarbij gaat het er enerzijds om de dialoog aan te gaan en nieuwe partijen bij het actieplan te betrekken en anderzijds om uitwerking van de acties. Het werk is verdeeld over de clusters ‘Meer bos’, ‘Meer met hout’ en ‘Meer met bos’.

Daarvoor zijn door het Rijk een viertal coördinatoren aangesteld die het werk in samenwerking met partners en stakeholders moeten gaan trekken. Probos is aan het werk gezet voor ‘Meer met Bos’. Daaronder vallen de acties ‘productiever en duurzamer bosbeheer’, ‘regionale biomassa hubs’, ‘gereedschapskist Climate Smart Forestry’, en ‘samenwerking in de rondhout keten’. Het resultaat wordt naar verwachting in oktober 2017 opgeleverd. 

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)
periode van uitvoering: 2017

© Probos , all rights reserved