Skip to main content

Bosberichten 2022 - 2026

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

#2-2023 / Houtgebruik in de Nederlanse bouw

Opschaling van houtbouw vormt een belangrijk middel bij het behalen van klimaatdoelen en biedt tegelijkertijd kansen voor de ambitie van de realisering van nieuwe woningen. Maar wat is eigenlijk de oorsprong van ons bouwhout en welke mogelijkheden zijn er voor opschaling? Stichting Probos zocht het samen met Centrum Hout uit in opdracht van RvO.

#1-2023 / Bosuitbreiding in de bossenstrategie, waar staan we nu?

Nederland kent grote vraagstukken die een beslag leggen op schaarse grond. Denk aan de klimaat-, en biodiversiteitscrisis en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving bij een toenemende vraag naar woningen. 'Meer bomen en bos' wordt vaak genoemd als bijdrage aan de oplossing van deze complexe vraagstukken. Dat is een goede ontwikkeling.

In 2020 heeft het Rijk samen met de provincies de landelijke Bossenstrategie opgesteld met daarin ambities over de kwaliteit én de kwantiteit van het Nederlandse bos. Deze ambities zijn de afgelopen twee jaar uitgewerkt naar provinciale bossenstrategieën. En nu, begin 2023, is het de vraag in hoeverre de provinciale plannen aansluiten bij de landelijk doelen.

#2-2023 / Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Opschaling van houtbouw vormt een belangrijk middel bij het behalen van klimaatdoelen en biedt tegelijkertijd kansen voor de ambitie van de realisering van nieuwe woningen. Maar wat is eigenlijk de oorsprong van ons bouwhout en welke mogelijkheden zijn er voor opschaling? Stichting Probos zocht het samen met Centrum Hout uit in opdracht van RvO.

kerncijfers 2021: Houtproductie en -gebruik in Nederland

Jan Oldenburger en Sander Teeuwen, december 2022

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2021

#3-2022 / Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?

In opdracht van FSC Nederland en het ministerie van LNV heeft Stichting Probos onderzocht wat de ambities, knelpunten en behoeftes aan ondersteuning van gemeenten zijn bij bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding. Extra inspanningen zijn dus nodig. Gemeenten vinden het vooral lastig geschikte locaties voor bosuitbreiding te vinden. Bovendien is er een gebrek aan (financiële) middelen, capaciteit en aan kennis van wat er speelt bij Rijk en provincies.

Een goede verbinding en betere communicatie tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is belangrijk. Koppelingen met andere maatschappelijke opgaven bieden kansen voor bosuitbreiding én voor nieuwe bronnen van financiering. Een kennisnetwerk of centraal aanspreekpunt vanuit Rijk of provincies (zoals een ‘Bossenmakelaar’), kan gemeenten de gewenste ondersteuning bieden.

 

Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer? (2)

In opdracht van FSC Nederland en het ministerie van LNV heeft Stichting Probos onderzocht wat de ambities, knelpunten en behoeftes aan ondersteuning van gemeenten zijn bij bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding. Extra inspanningen zijn dus nodig. Gemeenten vinden het vooral lastig geschikte locaties voor bosuitbreiding te vinden. Bovendien is er een gebrek aan (financiële) middelen, capaciteit en aan kennis van wat er speelt bij Rijk en provincies.

Een goede verbinding en betere communicatie tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is belangrijk. Koppelingen met andere maatschappelijke opgaven bieden kansen voor bosuitbreiding én voor nieuwe bronnen van financiering. Een kennisnetwerk of centraal aanspreekpunt vanuit Rijk of provincies (zoals een ‘Bossenmakelaar’), kan gemeenten de gewenste ondersteuning bieden.