Publicaties Rapporten: 2008

Gebca Velema, december 2008

Intern

Martijn Boosten en Patrick Jansen, december 2008

Intern

Jan Oldenburger en Mark Vonk, juli 2008

Dit LEADER+ project “Turven van rietplaggen” heeft aangetoond dat het mogelijk is op grote schaal turven te persen van rietplaggen en kraggemateriaal.

Martijn Boosten, juni 2008

Sinds de vorige meetronde in 2006 zijn er nauwelijks noemenswaardige verschuivingen in de groei- en ontwikkeling van de opstand opgetreden.

Mark van Benthem en Jan Oldenburger, april 2008

 

Martijn Boosten en Patrick Jansen, januari 2008

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor onze cultuurhistorie, waaronder ons militaire verleden. Ook de Grebbelinie, één van de bekendste verdedigingslinies van Nederland, staat volop in de belangstelling. Er worden momenteel diverse plannen ontwikkeld voor het beheer en de ontwikkeling van de forten en werken van de Grebbelinie.

Leen Kuiper, Michèle Koper, Marc Vonk en Berry Meuleman, januari 2008

In deze studie is gekeken naar de mogelijkheden voor het gebruik van biomassa voor energieopwekking in de regio Beekbergse Poort. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende waarden in het gebied en de bestaande mogelijkheden voor biomassateelt. In dit inleidende hoofdstuk wordt de locatie van het projectgebied en de opbouw van het rapport aangegeven.

Tags

Jan Oldenburger, Annemieke Winterink, Mark Vonk en Nico Leek, januari 2008

Een onderzoek naar het toekomstige aanbod van dik hout in relatie tot de verwerking