Rapporten: 2011

  • Home
  • Rapporten: 2011

Eindverslag projectevaluaties overheden in de bouw

Mark van Benthem, Jan Oldenburger en Annemieke Winterink, december 2011

De rijksoverheid heeft als ambitie dat 100% van haar aankopen en aanbestedingen vanaf 2010 duurzaam moeten zijn; voor provincies en waterschappen is dit 50% en gemeenten streven naar 75% (100% in 2015). Hogescholen en universiteiten streven naar tenminste 50% in 2012. Deze doelstelling geldt voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten, zoals papier en meubilair waar hout in is verwerkt. Om te kunnen beoordelen wat in de ogen van de Nederlandse overheid duurzaam mag worden genoemd, zijn in juni 2008 door de minister van VROM de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld.

FutMon activiteiten in Nederland in 2009 en 2010

Jan Oldenburger (Probos), Jaap van den Briel (Probos), Albert Bleeker (ECN), René Rietra(Alterra), december 2011

Dit rapport geeft een overzicht en beschrijving van de activiteiten die in 2009 en 2010 in Nederland zijn uitgevoerd in het kader van het Life+ project Future of Forest Monitoring (FutMon). FutMon is het vervolg op Forest Focus en wordt gecoördineerd door het Johann Heinrich von Thünen Institute in Hamburg en de resultaten worden gebruik door ICP Forest1 om mogelijke effecten van luchtvervuiling op de vitaliteit van de bossen in Europa te bepalen. ICP Forest is in 1985 opgericht onder het Verdrag voor Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging Over Lange Afstand2 van de UNECE.

Methode voor het bepalen van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt

Jan Oldenburger en Mark van Benthem, december 2011

De rijksoverheid heeft in het kader van het Beleidsprogramma Biodiversiteit als ambitie dat in 2011 50% van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moet zijn. Om na te gaan in hoeverre deze doelstelling behaald wordt, is het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt de afgelopen jaren twee keer in kaart gebracht. In 2005 bedroeg het aandeel 13,3%, terwijl in 2008 het aandeel gegroeid was naar 33,8%. Om te kunnen bepalen of het uiteindelijke doel bereikt is wordt in 2012 het marktaandeel in 2011 bepaald.

Buitenlandse handel in hout en houtproducten volgens CBS 1988-2010

Gebca Velema, november 2011

Intern

Nieuwe Malebossen

Jan Oldenburger en Patrick Jansen, november 2011

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Concept voor een nieuwe financieringsvorm voor het beheer van bestaande bossen en de aanleg van nieuwe bossen

De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten

Casper de Groot en Jan Oldenburger, september 2011

Invasieve uitheemse terrestrische plantensoorten hebben wereldwijd een grote impact op natuurlijke ecosystemen en vormen daarmee een bedreiging voor de biodiversiteit. Ook kunnen deze soorten veel maatschappelijke schade en overlast veroorzaken, onder andere door de explosieve groei en de grote aantallen waarin ze voorkomen.

Postadres

Stichting Probos
Postbus 253
6700 AG Wageningen
T 0317 - 466555
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden Bosberichten

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Social Media

© Probos , all rights reserved