Rapporten: 2013

  • Home
  • Rapporten: 2013

Wildwal Lunteren-Wageningen: voorstel voor verbeteren herkenbaarheid en toekomstig beheer

Martijn Boosten, december 2013

De wildwal van Lunteren tot en met Wageningen diende eeuwenlang om de akkers tegen het wild te beschermen en was lange tijd een markant en herkenbaar element in het landschap. In de loop der tijd zijn grote delen van de wal verdwenen. De delen die nog resteren, liggen grotendeels verscholen in bossen en tuinen. Deze langste wildwal van Nederland is daarom niet meer als zodanig herkenbaar in het veld. De afgelopen jaren is veel kennis vergaard over de geschiedenis van de wildwal. Het Overlegplatform Wildwal waarin terreineigenaren, lokale (historische) verenigingen en andere belanghebbenden zijn verenigd, hebben de wens om de geschiedenis van de wildwal te delen met een breder publiek. Bovendien willen zij de wildwal als element in het veld herkenbaar maken en de restanten behouden voor toekomstige generaties.

Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout

Martijn Boosten & Jan Oldenburger, december 2013

Tak- en tophout uit bos vormt een belangrijk nog vrijwel onbenut potentieel aan houtige biomassa voor energieopwekking. Om te zorgen dat in de toekomst meer tak- en tophout uit het Nederlandse bos kan worden ingezet voor de opwekking van duurzame energie is er inzicht nodig in de mogelijkheden voor oogst van deze biomassabron. De oogst dient enerzijds kostenefficiënt te gebeuren, zodat tak- en tophout kan concurreren met biomassa uit andere bronnen. Anderzijds moet de oogst op een verantwoorde manier plaatsvinden, zodat er geen onacceptabele effecten optreden op de biodiversiteit en de nutriëntenhuishouding van het bos.

Naar een impuls voor meer waarde uit crowdfunding in de natuur-, bos- en landschapssector

Jaap van den Briel, oktober 2013

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van het financierings- en communicatieinstrument crowdfunding ter realisatie van maatschappelijke en/of commerciële projecten, ontwikkeld door ondernemers, beheerders en/of particulieren die op directe of indirecte wijze een bijdrage willen leveren aan de duurzame instandhouding en duurzame verwaarding/benutting van de ‘groene’ omgeving (natuur, bos en landschap) in stad en land. Hieronder vallen dus zowel initiatieven van terreinbeheerders en (groene en niet-groene) ondernemers, als die van particulieren.

Bladpatroon Rijksmonument Luntersche Buurtbosch; aanbevelingen voor beheer en inrichting

Mark van Benthem, juli 2013

Het Luntersche Buurtbosch is het enige bos(ontwerp) in Nederland dat Rijksmonument is. Daarom is het padenstelsel in de vorm van een tak en bladpatroon leidend in de adviezen omtrent het laanbeheer. Gezien de unieke status van het Buurtbosch als Rijksmonument is cultuurhistorie (het ontwerp) leidend in het beheer. Echter, in 2011 is het Buurtbosch als natuurbos gekwalificeerd. Dit kan leiden tot conflictsituaties in het beheer.

Missing link: bestekbepalingen inkoop duurzaam hout (Eindverslag project SMM1022014)

Annemieke Winterink en Mark van Benthem, juni 2013

In Nederland zijn er twee belangrijke systemen die een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden bieden voor het samenstellen van bouwcontracten. Voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is dat de RAW-systematiek, die claimt een dekking van nagenoeg 100% in de markt te kennen en voor de woning- en utiliteitsbouw is dat de STABU-systematiek met een dekking van circa 80%.

Optimalisering kosten en opbrengsten van wilgenplantages: een verkenning

Patrick Jansen en Martijn Boosten, maart 2013

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

In deze brochure wordt uiteengezet wat duurzaam geproduceerd hout is en wat het belang is van duurzaam bosbeheer.

Postadres

Stichting Probos
Postbus 253
6700 AG Wageningen
T 0317 - 466555
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden Bosberichten

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Social Media

© Probos , all rights reserved