Rapporten: 2015

  • Home
  • Rapporten: 2015

Inzet van vrijwilligers bij historisch onderzoek in bos en natuur

Martijn Boosten, december 2015

Ervaringen uit het project ‘De puzzel van het verborgen verleden’ en aanbevelingen voor de praktijk

In het bos- en natuurbeheer is er een toenemende aandacht voor cultuurhistorie. Om cultuurhistorie een goede plek te geven in het bos- en natuurbeheer is het nodig om zicht te hebben in de geschiedenis van een gebied en de historische relicten die het gebied herbergt. Goed beheer van erfgoed begint immers met ‘weten wat je hebt’. Historisch onderzoek in bijvoorbeeld archieven is tijdrovend. Ook het inventariseren van gebieden om cultuurhistorische relicten in kaart te brengen is een hele klus.

Van bos tot bouwplaats

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, november 2015

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het duurzaam hout dossier. In 2008 zijn de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (TPAS) vastgesteld door de minister van VROM. Anno 2015 zijn de belangrijkste keurmerken voor verantwoord bosbeheer aan TPAS getoetst en toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid (FSC en PEFC). Er zijn standaard bestekbepalingen o.b.v. TPAS ontwikkeld die (deels) verwerkt zijn in standaard besteksystemen, er is een houtdatabase beschikbaar met (o.a.) informatie over welke houtsoorten beschikbaar zijn met keurmerk dat voldoet aan TPAS en wie ze kan leveren (www.houtdatabase.nl). 

Marktvraag, beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hout

Jan Oldenburger, Casper de Groot en Mark van Benthem, april 2015

Om gerichte acties tot het vergroten van de marktaandelen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout binnen de productgroep gezaagd tropisch hardhout te kunnen ontwikkelen is het belangrijk te weten binnen welke afzetmarkten het marktaandeel met name achterblijft en wat hiervoor de belangrijkste motieven zijn. Mogelijke verschillen in beschikbaarheid en prijs tussen gecertificeerd en niet gecertificeerd hout kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Voor de afzetmarkten GWW, timmerindustrie en burgerlijke- en utiliteitsbouw is in deze studie gekeken welke motieven ten grondslag liggen aan het kopen van gezaagd tropisch hout dat is niet voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. 

Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013

Jan Oldenburger en Casper de Groot, januari 2015

FSC Nederland, de VVNH, het ministerie van IenM en IDH willen meer inzicht verkrijgen in de afzetmarkten van verschillende (tropische) houtproducten op de Nederlandse markt. Deze grote belangstelling voor het verkrijgen van meer inzicht in de Nederlandse houtmarkt komt aan de ene kant voort uit de wens het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd (tropisch) hout op de Nederlandse markt te vergroten en daarmee duurzaam bosbeheer te stimuleren. Aan de andere kant ontbreekt het bedrijven die binnen de Nederlandse houtmarkt opereren aan marktinformatie die zij als referentie kunnen gebruiken voor hun eigen positie binnen de houtmarkt en op basis waarvan zij eventuele investeringsbeslissingen kunnen baseren.

Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2013

Jan Oldenburger, Casper de Groot, Annemieke Winterink en Mark van Benthem, februari 2015

Dit rapport presenteert de resultaten van de eerste monitoringsronde over het jaar 2013 die in het kader van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer, ondertekend op 20 juni 2013, is uitgevoerd. Deze marktstudie is de vierde die door Probos is uitgevoerd. Daarom biedt het rapport een goed overzicht van de ontwikkeling van het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in de periode 2015-2013. In het rapport worden zowel de resultaten voor de gehele Nederlandse markt voor primaire houtproducten en papier en karton gepresenteerd, als ook de resultaten voor de afzonderlijke productgroepen: gezaagd naaldhout, -gematigd loofhout, -tropisch hardhout, plaatmateriaal, verpakkingspapier en -karton, grafisch papier en -karton, krantenpapier en sanitair papier. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan de herkomst van tropisch hardhout dat op de Nederlandse markt is gebracht en het houtverbruik binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en GWW.

Postadres

Stichting Probos
Postbus 253
6700 AG Wageningen
T 0317 - 466555
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden Bosberichten

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Social Media

© Probos , all rights reserved